กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์

โพสต์15 มิ.ย. 2560 19:54โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการสวดมนต์ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาโดยมีนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาเป็นแกนนำ กิจกรรมจะจัดขึ้นในทุกวันศุกร์ ตลอดปีการศึกษา


Comments