กิจกรรมรอบรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน

โพสต์5 ม.ค. 2560 23:52โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ของทางโรงเรียน ณ สวนสัตว์นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559


Comments