กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2018

โพสต์27 ธ.ค. 2560 20:06โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2018 โดยกลุมสาระภาษาต่างประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่สายชั้นปฐมวัย - สายชั้นมัธยมศึกษา พร้อมกิจกรรมและการมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รางวัลในกิจกรรมภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560


Comments