กิจกรรมลูกเสือ ป.1-5

โพสต์28 ก.พ. 2562 04:19โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
คณะลูกเสือชั้นประถมศึกาาปีที่ 1-5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด โดยสายชั้น ป.1-3 จัดกิจกรรมที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ส่วนลูกเสือ - ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.4-5 จัดกิจกรรมที่สโมสรฟุตบอลโคราช ยูไนเต็ด อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561Comments