กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต (ค่ายคุณธรรม) 30 มิย 63

โพสต์13 ก.ค. 2563 05:12โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการอบรมโครงการคุณธรรมนำชีวิต ซึ่งเป็นโครงการจัดอบรมธรรมะให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระวิทยากรที่มีความรู้จากวัดต่างๆ ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา มาให้ความรู้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณสนาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 
Comments