กิจกรรม Big Cleaning Day

โพสต์14 ม.ค. 2559 23:33โดยพงษ์ศิริ เกื้อทาน

โรงเรียนเทศบาบล ๒ (วัดสมอราย) ได้จัดกิจกรรม  Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดห้องเรียน และบริเวณโดยรอบของโรงเรียน ให้มีความสะอาด เรียบร้อย 15 มกราคม 2559


Comments