ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน พฤษภาคม 2563

โพสต์13 ก.ค. 2563 04:28โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 04:36 ]

คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ในการออกเยี่ยมบ้านในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาจากสภาพจริงของนักเรียน รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
Comments