โครงการวัยใสกับการพัฒนาจิต

โพสต์15 มิ.ย. 2560 21:07โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการวัยใสเพื่อพัฒนาจิต เข้าค่ายธรรมะให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจและได้รับความรู้ทางธรรมะจากพระอาจารย์ร่วมด้วย ที่ค่ายลูกเสือปากช่องแค้มป์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560


Comments