โครงการตลาดความรู้สู่โรงเรียนพอเพียง

โพสต์14 ก.ย. 2560 00:09โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2560 และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการตลาดความรู้สู่โรงเรียนพอเพียง ณ บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560


Comments