โครงการทำความดี จิตอาสาสู่สากล

โพสต์8 ก.พ. 2559 00:26โดยจุฑามาส พันธ์ศรี   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2559 00:47 ]
       เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ได้จัดกิจกรรม "โครงการทำความดี จิตอาสาสู่สากล" นักเรียนที่เข้าร่วม ได้แก่นักรียนชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 - ป.6 โดยมีพิธีการมอบสมุดบันทึกความดีของลูกเสือ ไว้เพื่อสำหรับนักเรียนที่ทำความดี หรือทำกิจกรรมจิตอาสาใดๆ ได้ใช้จดบันทึกความดี
Comments