โครงการงานอาชีพท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 2560

โพสต์31 ก.ค. 2560 01:15โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
คณะครู เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) จัดทัศนศึกษาดูงานอาชีพท้องถิ่น ตามโครงการงานอาชีพท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดจันทบุรีและชลบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 - 2 กรกฎาคม 2560


Comments