โครงการนักเรียนสำคัญที่สุด "กิจกรรมจุดประกาบฝัน แนะแนวการศึกษา"

โพสต์7 ก.พ. 2559 22:53โดยจุฑามาส พันธ์ศรี   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2559 22:59 ]
      เมื่อวันที่ 26 มกราคม โรงเรียนได้เชิญวิทยากร จากสถานศึกษาต่างๆที่นักเรียนสนใจ และสถานศึกษาที่ติดต่อขอเข้าแนะแนว มาให้ข้อมูล รายละเอียด ในการรับสมัครเรียนต่อ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
      โดยมีสถานศึกษาที่ส่งวิทยากรเข้ามาร่วมจำนวน 6 แห่ง ได้แก่
            1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
            2. โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
            3. โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)
            4. วิทยาลัยอาชีวศึกษา เมรี่เทคโนโลยี
            5. โรงเรียนโคราชวิทยา
            6. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
Comments