โครงการ ครู DARE รร.สีขาว

โพสต์29 ส.ค. 2562 20:22โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับสถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา ร่วมจัดโครงการครู DARE และโครงการโรงเรียนสีขาว เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษต่างๆ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562Comments