โครงการค่ายคุณธรรม (วัยใสกับการพัฒนาจิต)

โพสต์27 มิ.ย. 2562 22:05โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการค่ายคุณธรรม(วัยใสกับการพัฒนาจิต) ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ วัดประมวลราษฎร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
Comments