โครงการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ 5 ส.ค. 63

โพสต์12 ส.ค. 2563 20:27โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเทศฐาล 2 (วัดสมอราย) จัดอบรมโครงการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับนักเรียนและผู้สนใจโดยคุณครูศิริพันธ์ กสิกรานันท์  และคณะวิทยากรผู้รับเชิญ ที่ห้องปฏิบัติงานอาชีพ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563Comments