โครงการ English Camp ระดับชั้นอนุบาล

โพสต์5 ก.พ. 2561 19:14โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการ โครงการ English Camp ระดับชั้นอนุบาล เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นแนุบาล 1-3 ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้เรียนรู้พร้อมทั้งความสนุกสนานไปพร้อมกัน ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561


Comments