โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด สายชั้น ป.6-ม.3

โพสต์4 ม.ค. 2559 04:47โดยพงษ์ศิริ เกื้อทาน   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2559 04:55 ]

ผู้บริหาร  คณะครู และนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) ได้ร่วมกิจกรรม โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  ณ ค่ายลูกเสือจิมทอมป์สัน ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558  

Comments