คณะผู้บริหารจากเทศบาลตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์25 พ.ค. 2560 22:49โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
คณะผู้บริหารจากเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาของโรงเรียน เพื่อการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาในโอกาศต่อไป ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560


Comments