เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายไชยวุธวัฒนา

โพสต์28 ก.พ. 2562 04:13โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ค่ายลูกเสือชัยวุธวัฒนา ตำบล วังไทร อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561Comments