ค่ายลูกเสือ Junior Scout 2559

โพสต์18 ธ.ค. 2559 18:24โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
คณะลูกเสือ Junior Scout โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมออกค่ายลูกเสือ Junior Scout ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการปลูกฝังแลพฝึกฝนระเบียบวินัยให้กับนักเรียนตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป ที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2(วัดวมอราย) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559Comments