การประชุมจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง

โพสต์16 มิ.ย. 2562 23:59โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 00:22 ]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ของนักเรียนทุกสายชั้นในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันประสานความร่วมมือให้เป็นเครือข่าย สร้างความเข้าใจ ต่อโรงเรียนและผู้ปกครอง ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562Comments