การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน

โพสต์17 มิ.ย. 2562 00:03โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 00:23 ]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่บริเวณสนามโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562Comments