การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ม.สยาม

โพสต์28 ก.พ. 2562 04:58โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
ด.ญ.อัยยาวี จินดามาตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ 2 (วัดสมอราย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กล่าวสุนทรพจน์ ระดับประถมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561Comments