การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ หนองคาย

โพสต์21 ธ.ค. 2559 18:51โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2559 18:54 ]
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559 ที่จังหวัดหนองคาย ผลการแข่งขันมีดังนี้ 
1. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
2. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
3. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
4. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
5. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
Comments