หนุนเสริม PLC ครั้งที่ 2

โพสต์19 ธ.ค. 2560 21:03โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2560 21:03 ]
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Professional Learning Community : PLC) ครั้งที่2 โดยมีคณะวิทยากรผู้มีประสบการณ์ นำโดย ผอ.ศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) และคณะ เป็นผู้ให้คำแนะนำ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560


Comments