ฝ่ายการศึกษานอกระบบติดตามเด็กด้อยโอกาส

โพสต์27 มิ.ย. 2562 01:18โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
ฝ่ายการศึกษานอกระบบมา สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มาติดตามเด็กด้อยโอกาสจากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยได้ซักถามถึงปัญหา ความต้องการ เพื่อนำข้อมูลมารวบรวม หาทางช่วยเหลือในโอกาสต่อไป
Comments