จุดประกายฝันแนะแนวการศึกษา 1 กพ 60

โพสต์5 ก.พ. 2560 21:53โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงาน "จุดประกายฝันแนะแนวการศึกษา" เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป มีสถานศึกษาเข้าร่วมแนะแนวการศึกษามากมายเช่น โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) โรงเรียนโคราชพิธยาคม โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา เป็นต้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560


Comments