บริษัท LOTTE THAILAND COMPANY LIMITED จัดกิจกรรม

โพสต์31 ก.ค. 2560 00:25โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
บริษัท LOTTE THAILAND COMPANY LIMITED จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และบูทการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย พร้อมแจกขนม เกมเสริมความรู้ ให้กับนักเรียนที่บริเวณสนาม โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 


Comments