บริษัท AP HONDA มอบหมวกเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน

โพสต์29 พ.ค. 2561 19:52โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2561 19:52 ]
บริษัท AP HONDA มอบหมวก HONDA ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการ นางโสภิกา คงเจริญ คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบ
Comments