ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวัยใสกับการพัฒนาจิต

โพสต์15 มิ.ย. 2560 21:07โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการวัยใสเพื่อพัฒนาจิต เข้าค่ายธรรมะให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจและได้รับความรู้ทางธรรมะจากพระอาจารย์ร่วมด้วย ที่ค่ายลูกเสือปากช่องแค้มป์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560


กิจกรรมวันไหว้ครู 2560

โพสต์15 มิ.ย. 2560 21:03โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของครูที่ได้สั่งสอน อบรมพวกเรามาตั้งแต่ยังเล็ก ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560


กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์

โพสต์15 มิ.ย. 2560 19:54โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการสวดมนต์ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาโดยมีนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาเป็นแกนนำ กิจกรรมจะจัดขึ้นในทุกวันศุกร์ ตลอดปีการศึกษา


ประชุมผู้ปกครอง

โพสต์15 มิ.ย. 2560 19:49โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสาร นโยบายและทิศทางการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2560 โดยมีนายบำรุง  เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติมาเป็นประธาน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560


โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เซ็นต์ MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โพสต์25 พ.ค. 2560 23:17โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาร่วมกับ ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เป็นโรงเรียนต้นแบบของเทศบาลนครนครราชสีมา ในการนี้มีคณะผู้บริหารของเทศบาลนครนครราชสีมา และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุมสารนิเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560


รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทำบุญที่วัดสมอราย

โพสต์25 พ.ค. 2560 23:06โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารให้กับพระภิกษุสงฆ์ วัดสมอราย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนายชูชาติ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) กล่าวให้การต้อนรับ ที่ศาลาการเปรียญ วัดสมอราย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560


คณะผู้บริหารจากเทศบาลตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์25 พ.ค. 2560 22:49โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

คณะผู้บริหารจากเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาของโรงเรียน เพื่อการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาในโอกาศต่อไป ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560


ศูนย์เยาวชสุรนารีจัดกิจกรรมดนตรี

โพสต์25 พ.ค. 2560 22:42โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ศูนย์เยาวชนสุรนารี เทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการร้อนนี้เพื่อลูกรักเพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาได้มีโอกาศเรียนดนตรีสากลพื้นฐานกีต้าร์โปร่ง คีย์บอร์ด อคูเลเล่ ฟรีให้กับเยาวชที่เข้าร่วมโครงการ ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 3 - 26 เมษายน 2560


ครูอนิสา ย้ายไปสอนที่โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โพสต์25 พ.ค. 2560 22:30โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เดินทางไปส่งคุณครูอนิสา พรศิวกุลวงศ์ ที่ย้ายไปทำการสอนที่โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)


ปรับพื้นฐาน ม.1

โพสต์25 พ.ค. 2560 22:23โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2560 22:24 ]

คณะครูชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการ "ยิ้มรับ ยิ้มสู้ สู่รั้วสมอราย" ให้กับนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ประจำปัการศึกษา 2560 เพื่อปรับพื้นฐานทั้งความรู้และกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนเปิดเรียนจริงในวันที่ 16 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2560


1-10 of 69