ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานโรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา

โพสต์28 ก.พ. 2562 05:25โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานที่โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562นิทรรศการสมอรายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์28 ก.พ. 2562 05:20โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

งานวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมงานนิทรรศการสมอรายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่บริเวณสนาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ภายในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการของ 4 ช่วงชั้นคือ ช่วงชั้นปฐมวัย ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 และ ช่วงชั้นที่ 3 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯ

โพสต์28 ก.พ. 2562 05:14โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

หน่วยศึกษานิเทศน์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานใหม่ 2652 ที่โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562เทศกาลโคราชศิลปและวัฒนธรรมนานาชาติ

โพสต์28 ก.พ. 2562 05:08โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 28 ก.พ. 2562 05:10 ]

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดกิจกรรมเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ โดยมีการแสดงแลกเปลี่ยนกับคณะนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย)

ศึกษาดูงาน การผลิตน้ำดื่ม มทส

โพสต์28 ก.พ. 2562 05:02โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ที่โรงงานผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนเพิ่มทักษะงานอาชีพตามนโยบายของโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ม.สยาม

โพสต์28 ก.พ. 2562 04:58โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

ด.ญ.อัยยาวี จินดามาตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ 2 (วัดสมอราย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กล่าวสุนทรพจน์ ระดับประถมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561กิจกรรมวันครู 2562

โพสต์28 ก.พ. 2562 04:53โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในงานมีการกิจกรรมติดเครื่องหมายสำหรับครูและบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะและตำแหน่งและมอบรางวัลแดครูที่มีผลงานดีเด่น ทณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562กิจกรรมวันเด็ก 2562

โพสต์28 ก.พ. 2562 04:47โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและแจกของรางวัลอีกมากมาย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562ทัศนศึกษา ม.1-3 ณ จิมทอมสันฟาร์ม

โพสต์28 ก.พ. 2562 04:33โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

คณะครูและนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้จิมทอมสันฟาร์ม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561กิจกรรมวันภาษาอังกฤษและวันคริสมาสต์ 2651

โพสต์28 ก.พ. 2562 04:28โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันภาษาอังกฤษและวันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา2651 ที่บริเวณสนาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 25611-10 of 134