ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2018

โพสต์27 ธ.ค. 2560 20:06โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2018 โดยกลุมสาระภาษาต่างประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่สายชั้นปฐมวัย - สายชั้นมัธยมศึกษา พร้อมกิจกรรมและการมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รางวัลในกิจกรรมภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560


โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลศึกษาดูงาน

โพสต์27 ธ.ค. 2560 19:58โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560


นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาศึกษาดูงาน มทส, 100 ไร่

โพสต์27 ธ.ค. 2560 19:45โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเยี่ยมชมสวน 100 ไร่ ของสถาบันราชภัฎนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560


หนุนเสริม PLC ระดับจังหวัด

โพสต์19 ธ.ค. 2560 21:39โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

คณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ PLC ระดับจังหวัด เข้าเยี่ยมเยียน หนุนเสริมเติมพลังโรงเรียน สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC กลุ่มตั้งใจเพาะ ให้กับคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560


กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ป.4-5

โพสต์19 ธ.ค. 2560 21:32โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2560 21:40 ]

คณะลูกเสือสายชั้น ป.4-5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 ที่บริเวณสวนภูมิรักษ์ ถนนมุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา และบริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560


กิจกรรมเดินทางไกลจูเนียร์สเกาท์

โพสต์19 ธ.ค. 2560 21:23โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

คณะลูกเสือจูเนียร์สเกาท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมเดินทางไกลรอบบริเวณใกล้ๆโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560


กิจกรรมสร้างสื่อ BBL

โพสต์19 ธ.ค. 2560 21:14โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2560 21:26 ]

คณะครูสายชั้นปฐมวัยและสายชั้น ป.1-2 โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) จัดกิจกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง BBL โดยมีผู้อำนวยการชูชาติ โจมฤทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560หนุนเสริม PLC ครั้งที่ 2

โพสต์19 ธ.ค. 2560 21:03โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2560 21:03 ]

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Professional Learning Community : PLC) ครั้งที่2 โดยมีคณะวิทยากรผู้มีประสบการณ์ นำโดย ผอ.ศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) และคณะ เป็นผู้ให้คำแนะนำ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560


หนุนเสริม PLC ครั้งที่ 1

โพสต์19 ธ.ค. 2560 20:57โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2560 21:04 ]

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Professional Learning Community : PLC) ครั้งที่1 โดยมีคณะวิทยากรผู้มีประสบการณ์ นำโดย ผอ.ศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) และคณะ เป็นผู้ให้คำแนะนำ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560


เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์19 ธ.ค. 2560 20:26โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

คณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ลูกเสือสามัญ และยุวกาชาด โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) เข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2560 ที่ค่ายลูกเสือ พี เอส แคมป์ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560


1-10 of 105