ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เซ็นต์ MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โพสต์25 พ.ค. 2560 23:17โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาร่วมกับ ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เป็นโรงเรียนต้นแบบของเทศบาลนครนครราชสีมา ในการนี้มีคณะผู้บริหารของเทศบาลนครนครราชสีมา และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุมสารนิเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560


รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทำบุญที่วัดสมอราย

โพสต์25 พ.ค. 2560 23:06โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารให้กับพระภิกษุสงฆ์ วัดสมอราย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีนายชูชาติ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) กล่าวให้การต้อนรับ ที่ศาลาการเปรียญ วัดสมอราย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560


คณะผู้บริหารจากเทศบาลตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์25 พ.ค. 2560 22:49โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

คณะผู้บริหารจากเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาของโรงเรียน เพื่อการวางแผนพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาในโอกาศต่อไป ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560


ศูนย์เยาวชสุรนารีจัดกิจกรรมดนตรี

โพสต์25 พ.ค. 2560 22:42โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ศูนย์เยาวชนสุรนารี เทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการร้อนนี้เพื่อลูกรักเพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาได้มีโอกาศเรียนดนตรีสากลพื้นฐานกีต้าร์โปร่ง คีย์บอร์ด อคูเลเล่ ฟรีให้กับเยาวชที่เข้าร่วมโครงการ ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 3 - 26 เมษายน 2560


ครูอนิสา ย้ายไปสอนที่โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

โพสต์25 พ.ค. 2560 22:30โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เดินทางไปส่งคุณครูอนิสา พรศิวกุลวงศ์ ที่ย้ายไปทำการสอนที่โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)


ปรับพื้นฐาน ม.1

โพสต์25 พ.ค. 2560 22:23โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2560 22:24 ]

คณะครูชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการ "ยิ้มรับ ยิ้มสู้ สู่รั้วสมอราย" ให้กับนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ประจำปัการศึกษา 2560 เพื่อปรับพื้นฐานทั้งความรู้และกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมก่อนเปิดเรียนจริงในวันที่ 16 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2560


ประชุมผู้บริหารสัญจร 29 มี.ค. 60

โพสต์28 มี.ค. 2560 21:55โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 22:04 ]

คณะผู้บริหารจากเทศบาลนครนครราชสีมา และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เพื่อหารือร่วมกันในการพัฒนาการศึกษา และเพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการทำงาน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมาต่อไป เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560


งานเลี้ยงส่งครูอนิสาและครูปราณี

โพสต์28 มี.ค. 2560 21:49โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

คณะครู ผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงานเลี้ยงส่งคุณครูอนิสา พรศิวกุลวงศ์ และครูปราณี รวีธนพัฒน์ เนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่โรงแรมรายาแกรนด์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560


วันแห่งความสำเร็จ 28 มี.ค. 60

โพสต์28 มี.ค. 2560 19:23โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 22:04 ]

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจกับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในเบื้องต้นของนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษา และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป


English Camp สายชั้นมัธยม 15 มี.ค. 60

โพสต์28 มี.ค. 2560 19:16โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2560 22:05 ]

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดโครงการ English Camp สายชั้นมัธยม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560


1-10 of 65