ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายคุณธรรม (วัยใสกับการพัฒนาจิต)

โพสต์27 มิ.ย. 2562 22:05โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการค่ายคุณธรรม(วัยใสกับการพัฒนาจิต) ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ วัดประมวลราษฎร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 27 มิ.ย. 2562

โพสต์27 มิ.ย. 2562 01:22โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล โดยมี นายชูชาติ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบรางวัล ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562
ฝ่ายการศึกษานอกระบบติดตามเด็กด้อยโอกาส

โพสต์27 มิ.ย. 2562 01:18โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

ฝ่ายการศึกษานอกระบบมา สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มาติดตามเด็กด้อยโอกาสจากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยได้ซักถามถึงปัญหา ความต้องการ เพื่อนำข้อมูลมารวบรวม หาทางช่วยเหลือในโอกาสต่อไป
อบรมลดภาวะโลกร้อน

โพสต์27 มิ.ย. 2562 01:15โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

สำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การลดภาวะโลกร้อนให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปปรับใช้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน ที่ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562พิธีไหว้ครู 2562

โพสต์17 มิ.ย. 2562 00:06โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 00:23 ]

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ช่วยอบรมสั่งสอน ให้เราทุกคนเป็นคนดี มีการศึกษา ประกอบอาชีพที่สุจริต ที่บริเวณสนามโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน

โพสต์17 มิ.ย. 2562 00:03โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 00:23 ]

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่บริเวณสนามโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562การประชุมจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง

โพสต์16 มิ.ย. 2562 23:59โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 00:22 ]

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ของนักเรียนทุกสายชั้นในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันประสานความร่วมมือให้เป็นเครือข่าย สร้างความเข้าใจ ต่อโรงเรียนและผู้ปกครอง ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562งานมอบเครื่องเขียนพระราชทาน

โพสต์16 มิ.ย. 2562 23:55โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 00:21 ]

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) และโรงเรียนใกล้เคียงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน โดยมีนักเรียน ผู้บริหาร มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562ค่ายลูกเสือท้องถิ่นไทย จังหวัดศรีสะเกษ

โพสต์16 มิ.ย. 2562 23:46โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 00:20 ]

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายลูกเสือท้องถิ่นไทย ที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้โรงเรียนได้ส่งเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
อบรมจิตคณิต

โพสต์16 มิ.ย. 2562 23:41โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 17 มิ.ย. 2562 00:19 ]

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการอบรมจินตคณิตให้กับคณะครู ในระดับปรถมศึกษาตอนต้น เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่ห้องประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคา 25621-10 of 147