ข่าวประชาสัมพันธ์

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560

โพสต์14 ก.ย. 2560 00:22โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงานในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเลื่อมาจัดในวันที่ 13 กันยายน 2560 จากวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เนื่องจากติดภาระกิจต่างๆ ภายในงานแบ่งกิจกรรมเป็นฐานต่างๆ 8 ฐาน ที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) 


โครงการตลาดความรู้สู่โรงเรียนพอเพียง

โพสต์14 ก.ย. 2560 00:09โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2560 และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการตลาดความรู้สู่โรงเรียนพอเพียง ณ บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560


นักเรียนชั้นปฐมวัยทัศนศึกษา มทส.

โพสต์13 ก.ย. 2560 23:58โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

นักเรียนสายชั้นอนุบาล 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560


อบรมมาตรฐาน GMP และศึกษาดูงนที่ มทส.

โพสต์13 ก.ย. 2560 23:37โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2560 23:38 ]

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน GMP และผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์ในอาหาร ให้ความรู้และนำเข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560


โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) ผ่านการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ในระดับดีมาก

โพสต์4 ก.ย. 2560 00:03โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้ารับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ผลการประเมิน ปรากฎว่าโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ผ่านการประเมิน ในระดับคะแนน ดีมาก


นักเรียนชั้น ป3-6 ทัศนศึกษาที่หนองระเวียง

โพสต์3 ก.ย. 2560 23:55โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2560 00:05 ]

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เดินทางไปทัศนศึกษาธรรมชาติที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในวัน22-23 สิงหาคม 2560


การแข่งขันกรีฑาเทศบาลฯ ประจำปี 2560

โพสต์3 ก.ย. 2560 23:47โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2560 00:06 ]

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ที่สนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา ในการแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ได้รับรางวัลชนะเลิศในหลายรายการ เช่น ชนะเลิศเซปักตะกร้อ รุ่น 12-14-16 ปีชาย ชนะเลิศ เปตอง รุ่น 12-14-16 ปีหญิง ชนะเลิศขบวนพาเหรด และอีหหลายรายการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

โพสต์3 ก.ย. 2560 23:35โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในงานมีการจัดการแสดงของนักเรียน กิจกรรมการกราบแม่เพื่อลำลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิด ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560


โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) ชนะเลิศการเต้นแอโรบิค

โพสต์3 ก.ย. 2560 23:25โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) ชนะเลิศการแข่งขันเต้นแอโรบิคในรายการ To Be No. 1 Dance for MOM เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลถ้วยชะเลิศ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นอกจากนั้นยังได้รางวัลผู้นำเต้นดีเด่นอีก 1 รางวัล ที่ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้า The Mall นครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 


กิจกรรมวันภาษาไทย 2560

โพสต์3 ก.ย. 2560 23:13โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันภาษาไทยของโรงเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การแข่งขัน การประกวด และการแสดงต่างๆ ของนักเรียน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ที่สนามโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560


1-10 of 92