ข่าวประชาสัมพันธ์

งานตรุษจีนประจำปี 2561

โพสต์22 ก.พ. 2561 18:39โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมขบวนในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 โดยร่วมขบวนแห่จากบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ไปจนถึงบริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561


แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2560

โพสต์22 ก.พ. 2561 18:35โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงานแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเชิญคณะวิทยากรจากสถานศึกษาต่างๆมาให้คำแนะนำ ที่ห้องประชุมสมอราย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561


พิธีปิดกองลูกเสือจูเนียร์สเกาท์

โพสต์7 ก.พ. 2561 19:44โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

สายชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ประกอบพิธีปิดกองลูกเสือจูเนียร์สเกาท์ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561


แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย จีน รัสเซีย

โพสต์5 ก.พ. 2561 19:19โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

คณะการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศจีนและรัสเซีย ได้เข้ามาทำการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเป็นผู้ดูแล ที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561


โครงการ English Camp ระดับชั้นอนุบาล

โพสต์5 ก.พ. 2561 19:14โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการ โครงการ English Camp ระดับชั้นอนุบาล เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นแนุบาล 1-3 ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้เรียนรู้พร้อมทั้งความสนุกสนานไปพร้อมกัน ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561


ประเมินห้องเรียนวิทยาศาสตร์ chevron

โพสต์5 ก.พ. 2561 19:09โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยคุณครูพัชรี พิกุลสวัสดิ์ เข้ารับการประเมินการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy science: “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561


งานวันครู 2561

โพสต์5 ก.พ. 2561 19:04โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 ภายในงานมีกิจกรรมพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพครู พิธีประดับขีดเครื่องหมายสำหรับครูผู้ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ รางวัลครูและพนักงานดีเด่น ที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561


งานวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสีสัมพันธ์ 2561

โพสต์5 ก.พ. 2561 18:58โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2561 18:58 ]

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษา มีการมอบของราวงวัลต่างๆมากมาย นอกจากนั้นยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี นักเรียนที่ยากจนและนักเรียนที่ช่วยเหลืองานของโรงเรียน ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมกีฬาสีของนักเรียน ตลอดวัน ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561


กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2018

โพสต์27 ธ.ค. 2560 20:06โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2018 โดยกลุมสาระภาษาต่างประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่สายชั้นปฐมวัย - สายชั้นมัธยมศึกษา พร้อมกิจกรรมและการมอบรางวัลนักเรียนที่ได้รางวัลในกิจกรรมภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560


โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลศึกษาดูงาน

โพสต์27 ธ.ค. 2560 19:58โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560


1-10 of 113