ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 63

โพสต์12 ส.ค. 2563 20:35โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด จัดงานที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563พิธีไหว้ครู 6 ส.ค. 63

โพสต์12 ส.ค. 2563 20:32โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครู ที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563โครงการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ 5 ส.ค. 63

โพสต์12 ส.ค. 2563 20:27โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเทศฐาล 2 (วัดสมอราย) จัดอบรมโครงการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับนักเรียนและผู้สนใจโดยคุณครูศิริพันธ์ กสิกรานันท์  และคณะวิทยากรผู้รับเชิญ ที่ห้องปฏิบัติงานอาชีพ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563เลือกตั้งสภานักเรียน 4 ส.ค. 63

โพสต์12 ส.ค. 2563 20:22โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศฐาล 2 (วัดสมอราย) จัดเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนมาทำหน้าที่สภานักเรียน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563นักเรียนไปศึกษาดูงาน สารพัดช่าง 29 ก.ค. 63

โพสต์12 ส.ค. 2563 20:16โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดซ่อมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563อบรม อสร. 24 ก.ค. 63

โพสต์12 ส.ค. 2563 20:12โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับสำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา จัดอบรมอาสาสาธารณสุขโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 21 ก.ค. 63

โพสต์12 ส.ค. 2563 20:07โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริเวณสนาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 17 กค 63

โพสต์12 ส.ค. 2563 19:46โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)นครชัยทัวร์ มอบขนมให้นักเรียน 13 กค 63

โพสต์13 ก.ค. 2563 05:26โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

บริษัทนครชัยทัวร์ ให้เกียรติมอบขนมและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยมีนายนพวัชญ์  โพธิ์งาม ผู้อำนวยการการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ให้การรับมอบเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 
เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 3 กค 63

โพสต์13 ก.ค. 2563 05:22โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

นายนพวัชญ์ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าถวายเทียนพรรษาและผ้าจำนำพรรษา แก่ท่านเจ้าอาวาสวัดสมอรายใน โอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 ณ วัดสมอราย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
1-10 of 171