ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันภาษาไทย

โพสต์30 ส.ค. 2562 01:23โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดให้มีการแสดงละครจากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ การแข่งขัน และการมอบรางวัลจากการแข่งขันในกิจกรรมวันภาษาไทย ที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562งานกีฬาสีอนุบาล Junior Game

โพสต์30 ส.ค. 2562 01:11โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Korat ร่วมกับโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรม งานกีฬาสีอนุบาล Junior Game ประจำปีการศึกษา 2562 ที่  Hall1 ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Korat เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลให้รู้จักการแข่งขันกีฬา มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562โครงการ English Kid Camp และ English Camp

โพสต์29 ส.ค. 2562 20:59โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2562 21:00 ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการ โครงการ English Kid Camp สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ English Camp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ห้องประชุมและบริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562


ศึกษาดูงานกรุงเทพฯ และสมุทรสงคราม

โพสต์29 ส.ค. 2562 20:48โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการศึกษาดูงานกรุงเทพฯ และสมุทรสงคราม ที่สำนักงานครัวการบินไทย สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม โครงการชัยพัฒนานุรักษ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสงคราม เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นฯ

โพสต์29 ส.ค. 2562 20:32โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการงานอาชีพจากท้องถิ่นฯ ให้กับคณะครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) และบุคคลที่สนใจ โดยมีกิจกรรมงานอาชีพที่หลากหลายให้ได้เรียนรู้ เช่น การทำของที่ระลึกนาฬิกา การจัดดอกไม้ การจัดอาหารแบบคอกเทล งานประดิษฐ์จักสานต่างๆ ที่บริเวณสนาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2562โครงการ ครู DARE รร.สีขาว

โพสต์29 ส.ค. 2562 20:22โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับสถานีตํารวจภูธรเมืองนครราชสีมา ร่วมจัดโครงการครู DARE และโครงการโรงเรียนสีขาว เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษต่างๆ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562โครงการค่ายคุณธรรม (วัยใสกับการพัฒนาจิต)

โพสต์27 มิ.ย. 2562 22:05โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการค่ายคุณธรรม(วัยใสกับการพัฒนาจิต) ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ วัดประมวลราษฎร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 27 มิ.ย. 2562

โพสต์27 มิ.ย. 2562 01:22โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล โดยมี นายชูชาติ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบรางวัล ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562
ฝ่ายการศึกษานอกระบบติดตามเด็กด้อยโอกาส

โพสต์27 มิ.ย. 2562 01:18โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

ฝ่ายการศึกษานอกระบบมา สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มาติดตามเด็กด้อยโอกาสจากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยได้ซักถามถึงปัญหา ความต้องการ เพื่อนำข้อมูลมารวบรวม หาทางช่วยเหลือในโอกาสต่อไป
อบรมลดภาวะโลกร้อน

โพสต์27 มิ.ย. 2562 01:15โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

สำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การลดภาวะโลกร้อนให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปปรับใช้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน ที่ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 25621-10 of 153