ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือ Chevron Enjoy Science 20 พย 61

โพสต์2 ธ.ค. 2561 22:26โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2561 22:28 ]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยคุณครูพัชรี พิกุลสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกรัดับคุณภาพวิชาการ (School Improvement) โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิดเพื่ออนาคต วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2 มิ.ย. 61

โพสต์2 มิ.ย. 2561 20:11โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2561 20:11 ]

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล่าวให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมงาน หลังจากพิธีเปิดงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะผู้บริหารได้เชิญผู้ปกครองพบปะพูดคุยกับคุณครูประจำชั้น และคัดเลือกกรรมการเครือข่าย เพื่อทำหน้าที่ในลำดับต่อไป ที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561
พิธีเปิดร้านครัวสมอราย และตลาดนัดงานอาชีพ ครั้งที่ 1 1 มิ.ย. 61

โพสต์2 มิ.ย. 2561 18:50โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2561 20:15 ]

นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านครัวสมอราย และตลาดนัดงานอาชีพ ครั้งที่ 1 โดยนายชูชาติ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) และคณะ ให้การต้อนรับ ภายในงานมีแขกท่านผู้มีเกียรติได้เินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ซึ่งในงานนี้มีการจัดจำหน่ายสินค้าของนักเรียนและคณะครูและผู้ปกครอง เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงในด้านงานอาชีพ สนองนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ที่ต้องการให้โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จะต้องเด่นด้านวิชาการและเน้นงานอาชีพ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
บริษัท AP HONDA มอบหมวกเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน

โพสต์29 พ.ค. 2561 19:52โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2561 19:52 ]

บริษัท AP HONDA มอบหมวก HONDA ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการ นางโสภิกา คงเจริญ คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบ
ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์ 4 H (Head Heart Hand Health)

โพสต์29 พ.ค. 2561 19:44โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2561 19:44 ]

ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์ 4 H (Head Heart Hand Health) สู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยกองส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริเจอร์ไซต์ กรุงเทพฯ 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2561

โพสต์29 พ.ค. 2561 19:34โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและนโยบาย ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา และประสานการทำงานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
งานตรุษจีนประจำปี 2561

โพสต์22 ก.พ. 2561 18:39โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมขบวนในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 โดยร่วมขบวนแห่จากบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ไปจนถึงบริเวณลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561


แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2560

โพสต์22 ก.พ. 2561 18:35โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงานแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเชิญคณะวิทยากรจากสถานศึกษาต่างๆมาให้คำแนะนำ ที่ห้องประชุมสมอราย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561


พิธีปิดกองลูกเสือจูเนียร์สเกาท์

โพสต์7 ก.พ. 2561 19:44โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

สายชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ประกอบพิธีปิดกองลูกเสือจูเนียร์สเกาท์ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561


แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย จีน รัสเซีย

โพสต์5 ก.พ. 2561 19:19โดยโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2

คณะการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศจีนและรัสเซีย ได้เข้ามาทำการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเป็นผู้ดูแล ที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561


1-10 of 119