ประกาศล่าสุด

 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค. 63 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิด จัดงานที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2563 20:35 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • พิธีไหว้ครู 6 ส.ค. 63 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครู ที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อว ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2563 20:32 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โครงการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ 5 ส.ค. 63 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเทศฐาล 2 (วัดสมอราย) จัดอบรมโครงการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับนักเรียนและผู้สนใจโดยคุณครูศิริพันธ์ กสิกรานันท ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2563 20:27 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • เลือกตั้งสภานักเรียน 4 ส.ค. 63 โรงเรียนเทศฐาล 2 (วัดสมอราย) จัดเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนมาทำหน้าที่สภานักเรียน ทั้งนี้เพื่อส ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2563 20:22 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • นักเรียนไปศึกษาดูงาน สารพัดช่าง 29 ก.ค. 63 โรงเียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการจัดซ่อมคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่วิทยาล ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2563 20:16 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • อบรม อสร. 24 ก.ค. 63 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับสำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา จัดอบรมอาสาสาธารณสุขโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เม ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2563 20:12 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 21 ก.ค. 63 โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริเวณสนาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
  ส่ง 12 ส.ค. 2563 20:07 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 17 กค 63 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
  ส่ง 12 ส.ค. 2563 19:46 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • นครชัยทัวร์ มอบขนมให้นักเรียน 13 กค 63 บริษัทนครชัยทัวร์ ให้เกียรติมอบขนมและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยมีนายนพวัชญ์  โพธิ์งาม ผ ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 05:26 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 3 กค 63 นายนพวัชญ์ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าถวายเทียนพรรษาและผ้าจำนำพรรษา แก่ท่านเจ้าอาวาสวัดสมอรายใน ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 05:22 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 1 กค 63 รงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เปิดเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 3 ในการเปิดเรียนในวันเเรกนี้ทางโรงเรียนมีมาตรการคุมเข้มให้ปลอดเช ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 05:18 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต (ค่ายคุณธรรม) 30 มิย 63 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการอบรมโครงการคุณธรรมนำชีวิต ซึ่งเป็นโครงการจัดอบรมธรรมะให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยม ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 05:12 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • อบรมการป้องกันยาเสพติดในนักเรียน 26 มิย 63 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดการอบรมหลักสูตรการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศ ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 05:06 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • การอบรมแผนพัฒนาการศึกษา 24-25 มิย 63 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้จากโรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) เทศบาลเมืองบุรีรัมย ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 05:02 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ครูพี่เลี้ยงประชุม ZOOM กับราชภัฏ 12 มิย 63 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมประชุมครูพี่เลี้ยง ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านโปรแกรม ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 04:41 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • อบรมการใช้งาน goolge app 27-28 พค 63 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน Google Application ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ห้องคอมพ ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 04:34 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน พฤษภาคม 2563 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ในการออกเยี่ยมบ้านในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาจากสภาพจริงของนักเรียน ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 04:36 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ปฐมวัยรับชุดการเรียน 11 พ.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) รับชุดการสอนสำหรับเรียนทางไกล ในช่วงสถานการณ์โควิค-19 ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 04:21 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมวันภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดให้มีการแสดงละครจากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ การแข่งขัน และการมอบรางวัลจากการแข่งขันในกิจกรรมวันภาษาไทย ที่บร ...
  ส่ง 30 ส.ค. 2562 01:23 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • งานกีฬาสีอนุบาล Junior Game ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Korat ร่วมกับโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรม งานกีฬาสีอนุบาล Junior Game ประจำปีการศึกษา 2562 ที่  Hall1 ห้างสรรพส ...
  ส่ง 30 ส.ค. 2562 01:11 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 171 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments