ประกาศล่าสุด

 • กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2018 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2018 โดยกลุมสาระภาษาต่างประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่สายชั้นปฐมวัย - สายชั้นมัธยมศ ...
  ส่ง 27 ธ.ค. 2560 20:06 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 ...
  ส่ง 27 ธ.ค. 2560 19:58 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาศึกษาดูงาน มทส, 100 ไร่ คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเยี่ยมชมสวน 100 ไร่ ของสถาบันราชภัฎนครราชสีมา เม ...
  ส่ง 27 ธ.ค. 2560 19:45 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • หนุนเสริม PLC ระดับจังหวัด คณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ PLC ระดับจังหวัด เข้าเยี่ยมเยียน หนุนเสริมเติมพลังโรงเรียน สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2560 21:39 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ป.4-5 คณะลูกเสือสายชั้น ป.4-5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 ที่บริเวณสวนภูมิรักษ ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2560 21:40 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมเดินทางไกลจูเนียร์สเกาท์ คณะลูกเสือจูเนียร์สเกาท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมเดินทางไกลรอบบริเวณใกล้ๆโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับช ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2560 21:23 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมสร้างสื่อ BBL คณะครูสายชั้นปฐมวัยและสายชั้น ป.1-2 โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) จัดกิจกรรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง BBL โดยมีผู้อำนวยการชูชาติ โจมฤทธิ์ เป็นประธานในพ ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2560 21:26 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • หนุนเสริม PLC ครั้งที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Professional Learning Community : PLC) ครั้งที่2 โดยมีคณะวิทยากรผู้ม ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2560 21:03 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • หนุนเสริม PLC ครั้งที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมการหนุนเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Professional Learning Community : PLC) ครั้งที่1 โดยมีคณะวิทยากรผู้ม ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2560 21:04 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • เข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี ลูกเสือสามัญ และยุวกาชาด โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) เข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2560 ที่ค่ายลูกเสือ ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2560 20:26 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ครูสุภาพอำลานักเรียน คุณครูสุภาพ เจริญ กล่าวอำลานักเรียนและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ในวันสุดท้ายของการทำงาน เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ขอให้คร ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2560 19:25 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • อบรม PLC ที่โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมการอบรม PLC กลุ่มตั้งใจเพาะ จังหวัดนครราชสีมา ที่ห้องประชุม โรงเรียนบุญวัฒนา โดยมีโีงเรียนในสังกัดต ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2560 18:26 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ต้อนรับครูใหม่ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ยินดีต้อนรับคุณครูสานนท์ เวือมประโคน จากโรงเรียนดอนไพลพิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ย้ายมาทำการสอนโรงเรียนเทศบาล 2 ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2560 18:19 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงานในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเลื่อมาจัดในวันที่ 13 กันยายน 2560 จากว ...
  ส่ง 14 ก.ย. 2560 00:22 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โครงการตลาดความรู้สู่โรงเรียนพอเพียง คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2560 และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการตลาดความรู้สู่โรงเรียนพอเพียง ณ บริเวณสนามโรงเร ...
  ส่ง 14 ก.ย. 2560 00:09 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • นักเรียนชั้นปฐมวัยทัศนศึกษา มทส. นักเรียนสายชั้นอนุบาล 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2560 23:58 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • อบรมมาตรฐาน GMP และศึกษาดูงนที่ มทส. คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน GMP และผู้เชี่ยวชาญด้านจ ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2560 23:38 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) ผ่านการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ในระดับดีมาก โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้ารับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ผลการประเมิน ปรากฎว่าโรงเรียนเทศบาล ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 00:03 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • นักเรียนชั้น ป3-6 ทัศนศึกษาที่หนองระเวียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เดินทางไปทัศนศึกษาธรรมชาติที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองระเวียง อ ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 00:05 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • การแข่งขันกรีฑาเทศบาลฯ ประจำปี 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ที่สนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา ในการแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนเทศบาล 2 (ว ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 00:06 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 105 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments