ประกาศล่าสุด

 • ประชุมหารือ Chevron Enjoy Science 20 พย 61 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยคุณครูพัชรี พิกุลสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกรัดับค ...
  ส่ง 2 ธ.ค. 2561 22:28 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2 มิ.ย. 61 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2561 20:11 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • พิธีเปิดร้านครัวสมอราย และตลาดนัดงานอาชีพ ครั้งที่ 1 1 มิ.ย. 61 นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านครัวสมอราย และตลาดนัดงานอาชีพ ครั้งที่ 1 โดยนายชูชาติ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเร ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2561 20:15 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • บริษัท AP HONDA มอบหมวกเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน บริษัท AP HONDA มอบหมวก HONDA ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการ นางโสภิกา ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2561 19:52 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์ 4 H (Head Heart Hand Health) ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์ 4 H (Head Heart Hand Health) สู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยกองส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2561 19:44 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับการดำเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและนโยบาย ส่งเสริมและสน ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2561 19:34 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • งานตรุษจีนประจำปี 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมขบวนในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2561 โดยร่วมขบวนแห่จากบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) ไปจนถ ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2561 18:39 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • แนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงานแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเชิญคณะวิทยากรจากสถานศ ...
  ส่ง 22 ก.พ. 2561 18:35 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • พิธีปิดกองลูกเสือจูเนียร์สเกาท์ สายชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ประกอบพิธีปิดกองลูกเสือจูเนียร์สเกาท์ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันท ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2561 19:44 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย จีน รัสเซีย คณะการแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากประเทศจีนและรัสเซีย ได้เข้ามาทำการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเป็นผู้ดูแล ท ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 19:19 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โครงการ English Camp ระดับชั้นอนุบาล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการ โครงการ English Camp ระดับชั้นอนุบาล เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเร ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 19:14 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ประเมินห้องเรียนวิทยาศาสตร์ chevron โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยคุณครูพัชรี พิกุลสวัสดิ์ เข้ารับการประเมินการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 19:09 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • งานวันครู 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 ภายในงานมีกิจกรรมพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่าง ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 19:04 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • งานวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสีสัมพันธ์ 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายในงานมีการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษา มีการมอบของราวงวัลต่างๆมากมาย นอกจากนั้นยังม ...
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 18:58 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2018 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2018 โดยกลุมสาระภาษาต่างประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนตั้งแต่สายชั้นปฐมวัย - สายชั้นมัธยมศ ...
  ส่ง 27 ธ.ค. 2560 20:06 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครราชสีมา และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 ...
  ส่ง 27 ธ.ค. 2560 19:58 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาศึกษาดูงาน มทส, 100 ไร่ คณะครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเยี่ยมชมสวน 100 ไร่ ของสถาบันราชภัฎนครราชสีมา เม ...
  ส่ง 27 ธ.ค. 2560 19:45 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • หนุนเสริม PLC ระดับจังหวัด คณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ PLC ระดับจังหวัด เข้าเยี่ยมเยียน หนุนเสริมเติมพลังโรงเรียน สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2560 21:39 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ยุวกาชาด ป.4-5 คณะลูกเสือสายชั้น ป.4-5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 ที่บริเวณสวนภูมิรักษ ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2560 21:40 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมเดินทางไกลจูเนียร์สเกาท์ คณะลูกเสือจูเนียร์สเกาท์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมเดินทางไกลรอบบริเวณใกล้ๆโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับช ...
  ส่ง 19 ธ.ค. 2560 21:23 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 119 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments