ประกาศล่าสุด

 • ศึกษาดูงานโรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการปฏิบัติงานที่โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา เพ ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 05:25 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • นิทรรศการสมอรายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 งานวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมงานนิทรรศการสมอรายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่บริเวณสนาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ภายในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการของ 4 ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 05:20 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาฯ หน่วยศึกษานิเทศน์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานใหม่ 2652 ที่โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 05:14 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • เทศกาลโคราชศิลปและวัฒนธรรมนานาชาติ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดกิจกรรมเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ โดยมีการแสดงแลกเปลี่ยนกับคณะนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5 ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 05:10 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ศึกษาดูงาน การผลิตน้ำดื่ม มทส โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ที่โรงงานผลิตน้ำดื่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพ ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 05:02 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ม.สยาม ด.ญ.อัยยาวี จินดามาตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ 2 (วัดสมอราย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ในการแข ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 04:58 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมวันครู 2562 สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในงานมีการกิจกรรมติดเครื่องหมายสำหรับครูและบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะและตำแหน่งและมอบรางวัลแดครูที่ม ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 04:53 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมวันเด็ก 2562 โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ที่บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมท ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 04:47 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ทัศนศึกษา ม.1-3 ณ จิมทอมสันฟาร์ม คณะครูและนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้จิมทอมสันฟาร์ม ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 04:33 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมวันภาษาอังกฤษและวันคริสมาสต์ 2651 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันภาษาอังกฤษและวันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา2651 ที่บริเวณสนาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) อำเภอเมือง ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 04:28 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมลูกเสือ ป.1-5 คณะลูกเสือชั้นประถมศึกาาปีที่ 1-5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด โดยสายชั้น ป.1-3 จัดกิจกรรมที่สนามโรงเร ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 04:19 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายไชยวุธวัฒนา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ค่ายลูกเสือชัยวุธวัฒนา ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 04:13 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมาจัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยกิจกรรมจะกระจายไปตามชุมชนต่างๆทั่วทั้งเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อเดือนพฤศจ ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 04:06 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ทัศนศึกษาไม้กลายเป็นหิน ชั้นอนุบาล สายชั้นเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1-3 ที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นห ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 03:57 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู เทศบาลนครภูเก็ต คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรเทศบาลนครภูเก็ตเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนด้านงานอาชีพที่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยมีคณะผู้บริหารจากโรงเรียนเทศบาล 2 ให้การต้อนรับ ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2562 03:50 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ประชุมหารือ Chevron Enjoy Science 20 พย 61 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยคุณครูพัชรี พิกุลสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกรัดับค ...
  ส่ง 2 ธ.ค. 2561 22:28 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2 มิ.ย. 61 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานและกล ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2561 20:11 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • พิธีเปิดร้านครัวสมอราย และตลาดนัดงานอาชีพ ครั้งที่ 1 1 มิ.ย. 61 นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านครัวสมอราย และตลาดนัดงานอาชีพ ครั้งที่ 1 โดยนายชูชาติ โจมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเร ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2561 20:15 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • บริษัท AP HONDA มอบหมวกเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน บริษัท AP HONDA มอบหมวก HONDA ให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการ นางโสภิกา ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2561 19:52 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์ 4 H (Head Heart Hand Health) ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างสรรค์ 4 H (Head Heart Hand Health) สู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยกองส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท ...
  ส่ง 29 พ.ค. 2561 19:44 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 134 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments