ประกาศล่าสุด

 • โครงการวัยใสกับการพัฒนาจิต โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการวัยใสเพื่อพัฒนาจิต เข้าค่ายธรรมะให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีก ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 21:07 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมวันไหว้ครู 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของครูที่ได้สั่งสอน อบรมพวกเรามาตั้งแต่ยังเล็ก ท ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 21:03 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการสวดมนต์ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาโดยมีนักเรียนสายช ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 19:54 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข่าวสาร นโยบายและทิศทางการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2560 โดยมีนายบำรุง  เจริญพจน ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2560 19:49 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เซ็นต์ MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาร่วมกับ ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมม ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 23:17 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทำบุญที่วัดสมอราย นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารให้กับพระภิกษุสงฆ์ วัดสมอราย อ ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 23:06 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • คณะผู้บริหารจากเทศบาลตรวจเยี่ยมโรงเรียน คณะผู้บริหารจากเทศบาลนครนครราชสีมา ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาของโรงเรียน เพื่อการวางแผนพัฒนาโรงเร ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 22:49 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ศูนย์เยาวชสุรนารีจัดกิจกรรมดนตรี ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ศูนย์เยาวชนสุรนารี เทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการร้อนนี้เพื่อลูกรักเพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาได้มีโอกาศเรียนดนตรีสากลพื้นฐานกีต้าร์โปร่ง ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 22:42 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ครูอนิสา ย้ายไปสอนที่โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เดินทางไปส่งคุณครูอนิสา พรศิวกุลวงศ์ ที่ย้ายไปทำการสอนที่โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 22:30 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ปรับพื้นฐาน ม.1 คณะครูชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการ "ยิ้มรับ ยิ้มสู้ สู่รั้วสมอราย" ให้กับนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท ...
  ส่ง 25 พ.ค. 2560 22:24 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ประชุมผู้บริหารสัญจร 29 มี.ค. 60 คณะผู้บริหารจากเทศบาลนครนครราชสีมา และคณะผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 22:04 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • งานเลี้ยงส่งครูอนิสาและครูปราณี คณะครู ผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงานเลี้ยงส่งคุณครูอนิสา พรศิวกุลวงศ์ และครูปราณี รวีธนพัฒน์ เนื่องในโอกาสย้ายสถานศึกษาในสังก ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 21:49 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • วันแห่งความสำเร็จ 28 มี.ค. 60 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนช ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 22:04 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • English Camp สายชั้นมัธยม 15 มี.ค. 60 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดโครงการ English Camp สายชั้นมัธยม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 22:05 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมวัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ 14 มีค 60 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวก ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 19:10 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด 13 มี.ค. 60 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการสมอรายต้ายภัยยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดและช่วยกันคุ้มครองสร้างความรัก ความอบอุ่นให้กับครอบครัว ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 22:05 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โรงเรียนจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับคณะครูนักเรียน ผู้ปกครอง จัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนโครงการห้องเรียนภาษาอ ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2560 19:11 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • งานวิชาการโรงเรียน 16 ก.พ. 60 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงานวันวิชาการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยภายในงานแบ่งออกเป็นซุ้มกิจกรรมต่างๆคือ ซุ้มสายชั้นปฐมวัย ซุ้มสายชั้นประถมต้น ซ ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 22:06 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 14 ก.พ. 60 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ต้อยรับคณะพระธรรมทูต ในโครงการจัดศูนย์การเรียนรู้และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเนื่องในวันมาฆบูชา ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2560 22:06 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรม 5 ส. ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส. ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อทำความสะอาด จัดระเบียบให้โรงเรียนมีความสะอาด เรียบร้อย ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2560 18:27 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 69 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments