ประกาศล่าสุด

 • วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงานในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเลื่อมาจัดในวันที่ 13 กันยายน 2560 จากว ...
  ส่ง 14 ก.ย. 2560 00:22 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โครงการตลาดความรู้สู่โรงเรียนพอเพียง คณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2560 และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการตลาดความรู้สู่โรงเรียนพอเพียง ณ บริเวณสนามโรงเร ...
  ส่ง 14 ก.ย. 2560 00:09 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • นักเรียนชั้นปฐมวัยทัศนศึกษา มทส. นักเรียนสายชั้นอนุบาล 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2560 23:58 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • อบรมมาตรฐาน GMP และศึกษาดูงนที่ มทส. คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาความเข้มแข็งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐาน GMP และผู้เชี่ยวชาญด้านจ ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2560 23:38 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) ผ่านการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ในระดับดีมาก โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้ารับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ผลการประเมิน ปรากฎว่าโรงเรียนเทศบาล ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 00:03 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • นักเรียนชั้น ป3-6 ทัศนศึกษาที่หนองระเวียง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เดินทางไปทัศนศึกษาธรรมชาติที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองระเวียง อ ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 00:05 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • การแข่งขันกรีฑาเทศบาลฯ ประจำปี 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ที่สนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา ในการแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนเทศบาล 2 (ว ...
  ส่ง 4 ก.ย. 2560 00:06 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในงานมีการจัดการแสดงของนักเรียน กิจกรรมการกราบแม่เพื่อลำลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิด ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2560 23:35 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) ชนะเลิศการเต้นแอโรบิค โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) ชนะเลิศการแข่งขันเต้นแอโรบิคในรายการ To Be No. 1 Dance for MOM เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2560 23:25 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมวันภาษาไทย 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันภาษาไทยของโรงเรียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การแข่งขัน การประกวด ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2560 23:13 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ประชุมแกนนำผู้ปกครอง 1 สค 60 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อนำเสนอนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองได ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2560 23:04 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ประชุมการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT โดยมีการนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี DLIT ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ห ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2560 22:56 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ประชุมรายงานผลการประเมินคุณภาพ 2560 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2560 22:50 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมอบรมถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้าน (ลิเก) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้าน (ลิเก) ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่ออนุร ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2560 19:26 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กีฬาอนุบาลหรรษา ครั้งที่ 8 เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับศูนย์การค้า The Mall นครราชสีมา จัดงานกีฬาอนุบาลหรรษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง MCC Hall The Mall ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2560 19:16 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ถวายเทียบจำนำพรรษา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าถวายเทียนจำนำพรรษาแด่คณะสงฆ์วัดสมอราย ณ พระอุโบสถวัดสมอราย อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2560 18:57 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • โครงการงานอาชีพท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 2560 คณะครู เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) จัดทัศนศึกษาดูงานอาชีพท้องถิ่น ตามโครงการงานอาชีพท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จ ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2560 01:15 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ TK Park Korat นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park นครราชสีมา ซึ่งแหล่งเรียนรู้สร ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2560 01:05 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เนื่องในวันสุนทรภู่บรมครูจอมกวีของชาวไทย ในงานประกอบด้วยการแสดงละครจากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ การแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยของนักเรียนในระดับต่างๆ เม ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2560 00:57 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • อบรมเศรษฐกิจพอเพียงที่บุ่งตาหลั่ว โรงเรียนเทศบาล 2(วัดสมอราย) จัดโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณะครูและบุคลากร โดยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งโรงเรียนเข้าประเมินในโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (local sufficiency school : LSS) ของกรมส ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2560 00:48 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 92 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments