ภาพเก่าในอดีต

ภาพเก่าสมอราย
ภาพเก่าสมอราย คือหน้าเพจที่ผู้จัดทำพยายามรวบรวมภาพเก่าๆของคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เพื่อเอาไว้เป็นที่ระลึกถึงอดีตที่เคยอยู่ร่วมกันมา คุณครู อดีตคุณครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันท่านใดที่มีรูปเก่าๆที่อยากร่วมแบ่งปันกับพี่น้องสมอราย ขอเชิญส่งรูปภาพพร้อมข้อความอธิบายประกอบภาพ มาที่ อีเมล์ shoosak@smr.ac.th ได้ตลอดเวลา ขอขอบพระคุณ


ภาพเก่าโคราช
ภาพเก่าโคราช คือหน้าเพจที่ผู้จัดทำพยายามรวบรวมภาพเก่าจากเพจ หรือเว็บไซต์ต่างๆมาเก็บรวบรวมไว้ให้ผู้ที่รักและสนใจในภาพเก่าๆของโคราช เพื่อเอาไว้ดูสภาพความเป็นอยู่ของคนรุ่นปู่ย่าตายายของโคราช
ภาพเก่าประเทศไทย
ภาพเก่าประเทศไทย คือหน้าเพจที่ผู้จัดทำพยายามรวบรวมภาพเก่าจากเพจ หรือเว็บไซต์ต่างๆมาเก็บรวบรวมไว้ให้ผู้ที่รักและสนใจในภาพเก่าๆของประเทศไทย เพื่อเอาไว้ดูสภาพความเป็นอยู่ของคนรุ่นปู่ย่าตายายของไทย 


วิดีโอเก่าโคราช 
วิดีโอเก่าโคราช มีที่มาส่วนใหญ่จากอดีตทหารอเมริกันที่เคยเข้ามาตั้งแค้มป์ทหารที่โคราชสมัยก่อน


วิดีโอเก่ากรุงเทพฯ ประเทศไทย
Comments