>> ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • นครชัยทัวร์ มอบขนมให้นักเรียน 13 กค 63 บริษัทนครชัยทัวร์ ให้เกียรติมอบขนมและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยมีนายนพวัชญ์  โพธิ์งาม ผ ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 05:26 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 3 กค 63 นายนพวัชญ์ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าถวายเทียนพรรษาและผ้าจำนำพรรษา แก่ท่านเจ้าอาวาสวัดสมอรายใน ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 05:22 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 1 กค 63 รงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เปิดเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 3 ในการเปิดเรียนในวันเเรกนี้ทางโรงเรียนมีมาตรการคุมเข้มให้ปลอดเช ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 05:18 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต (ค่ายคุณธรรม) 30 มิย 63 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการอบรมโครงการคุณธรรมนำชีวิต ซึ่งเป็นโครงการจัดอบรมธรรมะให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยม ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 05:12 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • อบรมการป้องกันยาเสพติดในนักเรียน 26 มิย 63 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดการอบรมหลักสูตรการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศ ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 05:06 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • การอบรมแผนพัฒนาการศึกษา 24-25 มิย 63 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้จากโรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) เทศบาลเมืองบุรีรัมย ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 05:02 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ครูพี่เลี้ยงประชุม ZOOM กับราชภัฏ 12 มิย 63 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมประชุมครูพี่เลี้ยง ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านโปรแกรม ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 04:41 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • อบรมการใช้งาน goolge app 27-28 พค 63 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน Google Application ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ห้องคอมพ ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 04:34 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน พฤษภาคม 2563 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) ร่วมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ในการออกเยี่ยมบ้านในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาจากสภาพจริงของนักเรียน ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 04:36 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ปฐมวัยรับชุดการเรียน 11 พ.ค.63 ผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) รับชุดการสอนสำหรับเรียนทางไกล ในช่วงสถานการณ์โควิค-19 ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ...
  ส่ง 13 ก.ค. 2563 04:21 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 163 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎‎‎‎‎(วัดสมอราย)‎‎‎‎‎


ข่าวสารล่าสุด

http://www.smr.ac.th/sobraka
https://sites.google.com/a/smr.ac.th/smr/sar
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KoDU5z1Kl94JVsxQzmIS_oVWRRDSyKB3R90F9hS70II/edit#gid=864981882


https://drive.google.com/file/d/1qpoQwWAcSSVNv1k_D78aRgmF0fLQVu_R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wC4-2jk5Ae6STmUnHTCXW9PohghTugjR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F2Tx-cW95RDo2XanfwUSEWyUYGpnnVcI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iF1W2x1awUjCpVj-XLYy5OPoAxOc78Jx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1naD_mufq7E5umWGl5z7SL7q8d94FThzp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XQvDlOOz8rdHOytI_ix8v0aT3XlXgylZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15PnvPuvNzr1cTuJkLC9WqBk5WHpgVo6I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rqXklJZO43Smml8hLckjB2SAo8WW7-Y1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2tx4QoH0QqeZXFPMUZiN2xqV2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2tx4QoH0QqeZDBFaHM0dGdEZ2s/view?usp=sharingข่าวการศึกษา

บทความน่าสนใจ

 • ทดสอบ
 • รวมมิตรเครื่องมือฟรีสำหรับการศึกษา ทุกสิ่งครบจบที่ลิงค์เดียว ... รวมมิตรเครื่องมือฟรีสำหรับการศึกษา The Ultimate Education Toolshttp://bitly.com/supoettool
  ส่ง 3 มิ.ย. 2561 03:00 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ที่มาของชื่อตำบลทั้ง 24 ตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประวัติ และที่มาของชื่อตำบลทั้ง 24 ตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาhttps://www.facebook.com/korat.in.the.past/posts/1563530933715666
  ส่ง 27 ธ.ค. 2560 21:07 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • จะขายหรือส่งมอบ iPhone ให้คนอื่นๆ ต้องทำอะไรบ้าง? เทศกาลซื้อเครื่องใหม่ขายเครื่องเก่าจะต้องลบข้อมูลอะไรออก ล้างเครื่อง รีเซตเครื่อง ลบ iCloud ทำยังไงก่อนที่จะขาย แชร์ไว้อ่านกันครับhttps://www.facebook ...
  ส่ง 27 ธ.ค. 2560 21:05 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »