>> ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 • โครงการค่ายคุณธรรม (วัยใสกับการพัฒนาจิต) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการค่ายคุณธรรม(วัยใสกับการพัฒนาจิต) ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ วัดประมวลราษฎร์ อ.เม ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 22:05 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ 27 มิ.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล โดยมี นายชูชาต ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 01:22 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ฝ่ายการศึกษานอกระบบติดตามเด็กด้อยโอกาส ฝ่ายการศึกษานอกระบบมา สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ได้มาติดตามเด็กด้อยโอกาสจากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) โดยได้ซักถามถึงปัญหา ความต้องการ เพื่อนำข้อมูลมารวบรวม หาทางช่วยเหล ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 01:18 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • อบรมลดภาวะโลกร้อน สำนักการสาธารณสุข เทศบาลนครนครราชสีมา จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การลดภาวะโลกร้อนให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ไปปรับใช้ทั้งท ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 01:15 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • พิธีไหว้ครู 2562 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ ที่ช่วยอบรมสั่งสอน ให้เราทุกคนเป็นคนดี ม ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:23 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • การเลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนักเรียนและสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:23 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • การประชุมจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการประชุมผู้ปกครองและจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง ของนักเรียนทุกสายชั้นในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันประสานความร่วมมือให้เป ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:22 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • งานมอบเครื่องเขียนพระราชทาน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) และโรงเรียนใกล้เคียงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน โดยมีนักเรียน ผู้บร ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:21 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ค่ายลูกเสือท้องถิ่นไทย จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) เข้าร่วมโครงการเข้าค่ายลูกเสือท้องถิ่นไทย ที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้โรงเร ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:20 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • อบรมจิตคณิต โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จัดโครงการอบรมจินตคณิตให้กับคณะครู ในระดับปรถมศึกษาตอนต้น เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ที่ห้องประชุมโรงเรียน ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2562 00:19 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 147 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินโรงเรียนเทศบาล ๒ ‎‎‎‎‎(วัดสมอราย)‎‎‎‎‎


ข่าวสารล่าสุด
แสงทองของแผ่นดิน

ไพร่ฟ้า ใกล้ไกลพร้อมใจแซ่ซ้อง
ชาวไทยทั้งผอง น้อมรับราชาองค์ใหม่
ด้วยความยินดี เปรมปรีดิ์ในหัวใจ
น้อมเกล้าถวายพรชัย
องค์ใหม่ของราชวงศ์
ทรงเป็น แสงทางของปวงประชา
ทรงเป็นเจ้าฟ้า ของปวงประชาชาวไทย
ให้สยามยืนยง พระราชวงศ์จักรีไทย
ครองราชย์สืบไป คู่ไทยของปวงประชา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร (*)
ทรงเป็นนักปราชญ์
นำชาติสู่ความรุ่งเรือง
แผ่นดินฟูเฟื่อง เลื่องลือระบือไกล
พสกนิกรร่วมใจถวายน้อมรับพระพรชัย
แด่องค์ราชกาลที่ 10 ให้ไทยมั่นคง
ยืนยงดำรงทั่วทิศ ทรง ธ สถิต ในใจ
ทรงพระเจริญ (ซ้ำ *)
ทรง ธ สถิต ในใจทรงพระเจริญ


http://www.smr.ac.th/sobraka
https://drive.google.com/file/d/1OMHZS625IvP_IKbQa-cDkquZQNHx-tl1/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1M40iSxDuqUmTWOQqdnlsylCOECqD1rtOfsZ-atS4B0s/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KoDU5z1Kl94JVsxQzmIS_oVWRRDSyKB3R90F9hS70II/edit#gid=864981882
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLWvI4awrA9Lypiqj9jhE-4IPdT-raqDNwC1oB3DpfJOE6Lg/viewform


https://drive.google.com/file/d/1XQvDlOOz8rdHOytI_ix8v0aT3XlXgylZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15PnvPuvNzr1cTuJkLC9WqBk5WHpgVo6I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rqXklJZO43Smml8hLckjB2SAo8WW7-Y1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2tx4QoH0QqeZXFPMUZiN2xqV2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2tx4QoH0QqeZDBFaHM0dGdEZ2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2tx4QoH0QqeZW1zYk5OUFFEMTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2tx4QoH0QqeX2M2bnBvbkhxMDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2tx4QoH0QqeV2NfUlNHRE03cDQ/view?usp=sharing


ข่าวการศึกษา

บทความน่าสนใจ

 • ทดสอบ
 • รวมมิตรเครื่องมือฟรีสำหรับการศึกษา ทุกสิ่งครบจบที่ลิงค์เดียว ... รวมมิตรเครื่องมือฟรีสำหรับการศึกษา The Ultimate Education Toolshttp://bitly.com/supoettool
  ส่ง 3 มิ.ย. 2561 03:00 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • ที่มาของชื่อตำบลทั้ง 24 ตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ประวัติ และที่มาของชื่อตำบลทั้ง 24 ตำบล ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาhttps://www.facebook.com/korat.in.the.past/posts/1563530933715666
  ส่ง 27 ธ.ค. 2560 21:07 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
 • จะขายหรือส่งมอบ iPhone ให้คนอื่นๆ ต้องทำอะไรบ้าง? เทศกาลซื้อเครื่องใหม่ขายเครื่องเก่าจะต้องลบข้อมูลอะไรออก ล้างเครื่อง รีเซตเครื่อง ลบ iCloud ทำยังไงก่อนที่จะขาย แชร์ไว้อ่านกันครับhttps://www.facebook ...
  ส่ง 27 ธ.ค. 2560 21:05 โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ ‎(วัดสมอราย)‎ T2
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »